Filmanmeldelse: «Kutoppen»: Gørr på landet


Filmanmeldelse: «Kutoppen»: Gørr på landet

Slitsom ku-«galskap» som burde hatt øvre aldersgrense.