FHI vil ha mer testing av sykehjemsansatte i områder med mye smitte


FHI vil ha mer testing av sykehjemsansatte i områder med mye smitte

FHI anbefaler at sykehjemspersonell som jobber i områder med mye smitte, tilbys regelmessige coronatester.