FHI utreder vaksinasjon av ungdom ned til 12 år


FHI utreder vaksinasjon av ungdom ned til 12 år

Senskader som hukommelsestap og utmattelse av covid-19 også hos ungdom gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) vil undersøke om vaksine også kan gis ned til 12 år.
Les mer om: