FHI skal undersøke kloakken for coronavirus


FHI skal undersøke kloakken for coronavirus

Å undersøke kloakken har tidligere avdekket både narkotikabruk og andre uhumskheter. Nå skal kloakken brukes for å spore coronaviruset.