FHI leverer innspill om geografisk skjevfordeling av vaksiner tirsdag


FHI leverer innspill om geografisk skjevfordeling av vaksiner tirsdag

Flere kommuner har bedt om at kommuner med høyt smittetrykk bør få flere vaksinedoser enn dem med lite eller ingen smitte. Nå kommer FHI med sitt innspill.