FHI avviser foreløpig Raymond: Men vurderer skjevfordeling av vaksiner


FHI avviser foreløpig Raymond: Men vurderer skjevfordeling av vaksiner

Folkehelseinstituttet avviser foreløpig Raymond Johansens krav om at Oslo og Viken bør gå foran i vaksinekøen. FHI vil ha bedre oversikt før skjevfordeling vurderes.