Festivallederen: - Uakseptabel ordbruk


Festivallederen: - Uakseptabel ordbruk

Festivalleder Rune Myhren mener apekatt-sammenligningen ikke er forenlig med det Tømmerstock står inne for, og kaller ordbruken uakseptabel.
Les mer om: