Fertilitetslege kan være far til opptil 200 barn


Fertilitetslege kan være far til opptil 200 barn

En nederlandsk lege er mistenkt for i hemmelighet å ha byttet ut donorsæd med sin egen.