Ferskvatn i havet piskar opp vinterstormar i Noreg


Ferskvatn i havet piskar opp vinterstormar i Noreg

At isbreane smeltar er noko alle veit. No har forskarar synt ein ny konsekvens av alt ferskvatnet som renn ut i havet – stormar og uvêr her heime vert verre.