Fersk rapport: Peker på arbeidsmiljøutfordringer etter nedbemanning og skifte av ledere


Fersk rapport: Peker på arbeidsmiljøutfordringer etter nedbemanning og skifte av ledere

Revisjonen har mest av alt pekt på forbedringspunkter når det gjelder rutiner på håndtering av avvik og brukermedvirkning, men også ledelse og arbeidsmiljø.
Les mer om: