FBI-sjefen kaller kongressopptøyene terror


FBI-sjefen kaller kongressopptøyene terror

FBI-sjef Christopher Wray kaller opptøyene og inntrengningen i Kongressen 6. januar innenlandsk terrorisme.
Les mer om: