Fare for at Ving-eier krasjlander


Fare for at Ving-eier krasjlander

Ving-eier trenger 2,25 milliarder i nødhjelp.