Fare for jord-, sørpe- og flomskred: – Kan komme 40-50 centimeter snø


Fare for jord-, sørpe- og flomskred: – Kan komme 40-50 centimeter snø

Det er ventet store nedbørsmengder i Agder, Rogaland og sentrale strøk på Østlandet i løpet av fredagen.
Les mer om: