Fare for «EM-overdose»: Skviser sitronen for hardt


Fare for «EM-overdose»: Skviser sitronen for hardt

Noe skurrer på systemnivå når de samme landslagene – fra samme del av verden – skal skinne i tre mesterskap på ett år.