Fant død jervunge utenfor hiet


Fant død jervunge utenfor hiet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Mest sannsynlig er det en hannjerv som har tatt livet av ungen for å få tispa tidligere i brunst, sier Johannessen.Fjelltjenesten Man han utelukker ikke andre årsaker. Det kan også være andre dyr eller det kan være sykdom eller naturlig død.Johannessen jobber i Statskog Fjelltjenesten. De leies inn av Statens naturoppsyn for å kjøre rundt på fjellet og lete etter avføring fra jerv. Gjennom DNA-analyse av avføringen finner man så ut hvor stor bestanden av. Det er hva rovviltnemnda legger til grunn å fastsette jaktkvote.Rett utenfor Denne jobben foregår fra 15. februar til snøen er borte, ofte inn i juni måned. Ettersom jerven er fredet, vil Johannessen ikke fortelle hvor han fant den døde jervungen, bare at det er langt fra allfarvei  og at det var i Beiarn kommune.Den døde jervungen ble funnet 24. april rett utenfor hiåpningen. Det var ingen andre dyr å se i nærheten. Den blir nå sent inn til obduksjon hos Norsk institutt for naturforskning i Trondheim. Da ungene på Trones skole hadde isfiskedag nylig, hadde Johannessen med den døde jerven for å la barna se på den. Dette for å fortelle litt om rovvilt og hva som skjer i naturen.- Ingen av barna hadde sett en jerv-valp før, så mange ville ta på den og stryke på den, sier Stein Ove Johannessen. Han har oppsynsansvar for Láhko nasjonalpark, som ligger i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommune.