Falsk utslag på gentest kan føre til abort av friske fostre


Falsk utslag på gentest kan føre til abort av friske fostre

Bruken av gentesten NIPT kan føre til abort av friske barn. Reglene for bruken av testen ble endret sammen med bioteknologiloven.