Faks truer sikkerheten


Faks truer sikkerheten

Flere titalls millioner telefaksmaskiner er fortsatt i bruk i verden, og Check Point varsler nå om nyoppdagede sårbarheter som gjør faksmaskinene til en sikkerhetstrussel.