Fagforbundet kritisk til nytt barnehagetilsyn


Fagforbundet kritisk til nytt barnehagetilsyn

Fagforbundet reagerer på at regjeringen vil opprette et statlig tilsyn. De mener tilsynet vil frata kommunene muligheten til å sjekke barnehagenes pengebruk.