Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre


Fagforbundet ber regjeringen snu om pensjonskutt for uføre

LOs største forbund Fagforbundet reagerer sterkt på regjeringen forslag om kutt i uførepensjonen.