Fagdirektør i Helse Vest: – Inspire kan hjelpe Beslutningforum stort


Fagdirektør i Helse Vest: – Inspire kan hjelpe Beslutningforum stort

Nytt pilotprosjekt kan gjøre det enklere for Beslutningsforum å godkjenne nye medisiner, men sentrale utfordringer står fortsatt i kø. – Å lage et perfekt system, er nærmest umulig, mener fagdirektør i Helse Vest.