- Faen ta krigen!


- Faen ta krigen!

Musikk og konserter har blitt arenaer for russiske protester mot krigen.

Mest lest siste uke