Facebooks VPN-tjeneste overvåker telefonen din


Facebooks VPN-tjeneste overvåker telefonen din

Gir deg beskyttelse mot omverdenen, men ikke mot Facebook selv.
Les mer om: