Facebook brukte 170 millioner kroner på å beskytte sjefen i fjor