Facebook øker tilbud for å oppnå forlik etter massesøksmål