Førerprøven ikke unntatt i nye fraværsregler for føreropplæring


Førerprøven ikke unntatt i nye fraværsregler for føreropplæring

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund mener de nye fraværsreglene som innføres fra høsten, vil skape store forskjeller.