Følge utgravingen direkte


Følge utgravingen direkte

Arkeologene har kommet godt igang med å grave ut gravkammeret ved Gjellestadskipet, og det er flere spennende funn. Hva finner de i dag?