Følg Fredrikstad-budsjettet direkte fra klokken 12.00


Følg Fredrikstad-budsjettet direkte fra klokken 12.00

Klokken 12.00 legger kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold frem sitt forslag til Fredrikstad-budsjett for 2022. Det er blant annet knyttet stor spenning til mange investeringer som ble utsatt i årets budsjett. Det er også stort behov for å spare penger på driften i kommunen – spesielt innen helse og velferd samt oppvekst – og det blir spennende å se hva kommunedirektøren skisserer av mulige innsparingstiltak.
Les mer om:

Mest lest siste uke