Fødetilbud på nye Aker sykehus allerede fra 2030


Fødetilbud på nye Aker sykehus allerede fra 2030

Opprinnelig skulle fødetilbudet og psykiatritilbudet for folk i Groruddalen på nye Aker sykehus tidligst stå ferdig i 2036, men blir nå framskyvet med seks år.
Les mer om: