Færre får arbeidsavklaringspenger


Færre får arbeidsavklaringspenger

Flere tusen mistet retten til arbeidsavklaringspenger da regjeringen strammet inn regelverket i fjor. Også langt færre kommer inn i AAP-ordningen.
Les mer om: