Færre dør av pasientskader på norske sykehus


Færre dør av pasientskader på norske sykehus

Andelen personer som døde av alvorlige pasientskader ved norske sykehus, er blitt redusert med to tredeler siden 2012.