Færre bruker alternativ behandling


Færre bruker alternativ behandling

Færre nordmenn oppgir at de oppsøker og bruker alternativ behandling, ifølge en undersøkelse 
Les mer om: