Færre bommer på sideveier


Færre bommer på sideveier

Samferdselsdepartementet sier nei til bomstasjoner på nye sideveier.