Færder-politikerne overkjører sin egen administrasjon


Færder-politikerne overkjører sin egen administrasjon

Hva er vitsen med kommunens rådmann og administrasjon, når politikerne likevel velger å lene seg på eksterne interessenters vurderinger i sin behandling av byggesaker og private reguleringsplaner uten å ta hensyn til de føringer og vurderinger rådmannen, kommunens administrasjon og andre berørte forsøker å få kommunisert?
Les mer om: