Få nordmenn har tillit til at Nav klarer å håndtere coronakrisen


Få nordmenn har tillit til at Nav klarer å håndtere coronakrisen

Kun 22 prosent av de spurte i en undersøkelse svarer at de har tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter coronautbruddet.
Les mer om: