Få funksjonshemmede i norsk film: – Vi er mennesker man ikke skal se


Få funksjonshemmede i norsk film: – Vi er mennesker man ikke skal se

Personer med funksjonsnedsettelse er grovt underrepresentert i norsk film. Funksjonshemmet filmskaper mener det skaper diskriminering i resten av samfunnet.
Les mer om: