EUs nettleverandører anklages for å snoke på brukerdata og forskjellsbehandle trafikk