EU vedtok opphavsrett-reform: – Dette er døden for internett som vi kjenner det