EU-kommisjonen vil foreslå å øke klimamålet for 2030 til minst 55 prosent


EU-kommisjonen vil foreslå å øke klimamålet for 2030 til minst 55 prosent

Som ventet går EU-kommisjonens leder inn for å sikte mot minst 55 prosent klimakutt innen 2030, opp fra dagens mål på 40 prosent.