EU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing


EU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing

EU gir sju medlemsland grønt lys til å spytte inn over 30 milliarder kroner i et konsortium som skal utvikle nye og mer effektive batterier til elbiler.
Les mer om: