EU anker Apple-dommen


EU anker Apple-dommen

EU-kommisjonen har i siste liten levert inn en anke på den tidligere kjennelsen i den famøse skatte-saken mot Apple og Irland. Saken kommer derfor opp for Den europeiske unions domstol.
Les mer om: