Etterlyser 47 milliardar: – Skal ein skulebuss bli teken av ras først?


Etterlyser 47 milliardar: – Skal ein skulebuss bli teken av ras først?

FLORØ (NRK): Det trengst ifølgje Statens vegvesen 71 milliardar kroner å rassikre vegnettet, men politikarane vil bruke berre 24 milliardar.