Etter Brexit vil britene kjøpe mindre norsk gass og fisk


Etter Brexit vil britene kjøpe mindre norsk gass og fisk

Makt styrer verden, ikke regler. I hvert fall utenfor handelsblokkene.
Les mer om: