Ett steg nærmere raskere produksjon av optiske integrerte kretser