Etisk handlekraft


Etisk handlekraft

Festtaler og store ord holder ikke. Etisk handel må synes i daglige prioriteringer, ikke bare i prat.