Et skritt nærmere transplantasjon av griseorganer


Et skritt nærmere transplantasjon av griseorganer

Forskere har klart å klippe istykker virus fra genomet til griser. Dermed kan de ha fjernet en av de største hindringene for å bruke griseorganer i mennesker.