Et nytt helseregister for dyr innføres


Et nytt helseregister for dyr innføres

Fra 1. oktober skal rundt 200 dyresykehus være innmeldt i et nasjonalt helseregister for dyr. Veterinærinstituttet sier at et slikt register er nyttig.
Les mer om: