Et grotesk eksempel


Et grotesk eksempel

Vi har et intensivt dyrehold hvor velferden ofres på økonomiens alter.