Er moralske verdiar uttrykk for subjektive vurderingar og kjensler aleine?(pluss)