Er mange barn tatt unødvendig?


Er mange barn tatt unødvendig?

Det kan like gjerne være at barnevernstjenestene rundt omkring i små kommuner vegrer seg for å fremme saker for Fylkesnemndene i en periode med massiv kritikk og trusler mot enkeltpersoner.