Er klimasamfunnet bare for de rike?


Er klimasamfunnet bare for de rike?

Store Teslaer parkerer gratis. Ikke betaler de bompenger å snakke om. Vil de som har råd til ny teknologi, slippe unna i framtidas klimavennlige samfunn?
Les mer om: